Wat is Vrijzinnigen Nederland?
“Vrijzinnigen Nederland” is een open vereniging voor mensen vanuit diverse achtergronden in onze samenleving. Zij kenmerkt zich door openheid voor verschillende vormen van religieus beleven, binnen of buiten de kerken.

De leden/vrienden van onze vereniging zijn kritische en maatschappelijk geëngageerde mensen, die actief in het leven staan en zelf willen bepalen hoe en wat zij geloven. Men is steeds op zoek naar vormen van moderne religiositeit en eigentijdse geloofsbeleving. Veelal zoekt men daarbij het verband tussen geloof, wetenschap en cultuur.

Er worden activiteiten ontplooid die gericht zijn op de ontwikkeling van het spirituele bewustzijn. Dit met het doel om ruimte te scheppen voor vruchtbare communicatie over en weer tussen de leden en vrienden en natuurlijk ook met belangstellenden van buitenaf. De activiteiten vinden plaats vanuit de optiek dat het gemeenschappelijke niet in het uiterlijke, maar juist in het innerlijke beleven te vinden is.

Statutair is Vrijzinnigen Nederland een vereniging. Dit betekent dat u lid/vriend van onze vereniging kunt zijn naast een lidmaatschap van een kerkgenootschap.

Lees meer…

 

Onze evenementen in de komende weken: (bekijk onze volledige kalender)