Vrienden
Betrokkenheid

Als u geen lid wilt zijn van onze vereniging, maar toch verwantschap voelt, kunt u ‘vriend'.worden. Een vriend kan de kerk en haar activiteiten dus steunen zonder daarbij lid te worden. Een vriend ontvangt mailing en het blad Vrijzinnig Perspectief. Een vriend heeft geen stemrecht op de ledenvergadering, maar kan daar wel aan het gesprek en/of de discussie deelnemen. De kosten voor deze vriendschap bedragen minimaal  €50,- per jaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om u aan te melden.