Lidmaatschap
Betrokkenheid

Al onze activiteiten en diensten staan open voor iedereen, lid of geen lid, vriend of geen vriend. Het lidmaatschap van een andere kerk hoeft geen beletsel te zijn om lid te worden, omdat wij een vereniging zijn. Het spreekt vanzelf dat het organiseren van diverse activiteiten en het onderhouden van het kerkgebouw niet alleen geld kost, maar ook de inzet van veel mensen vraagt.

Daarom is het nodig dat wij een beroep kunnen doen op mensen die

  • mee willen denken en/of
  • mee verantwoordelijkheid willen dragen en/of
  • ons werk financieel mogelijk willen maken.

Steeds vaker zien we, dat mensen zich niet meer zo gauw willen binden. Toch zijn veel mensen verrast, als ze merken dat anderen met dezelfde vragen en twijfels zitten als zijzelf; die zich net als zij afvragen wat wezenlijk is in ons bestaan en die, losgeraakt van een traditioneel geloof, wel een religieus besef onderkennen.

Het minimum bedrag voor een lidmaatschap bedraagt € 130,- per jaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het lidmaatschap.