Dopen, trouwen en uitvaart.
Betrokkenheid
Dopen, trouwen en uitvaart. Dopen, trouwen en uitvaart.

Dopen

De doop is het teken dat je wordt opgenomen in de christelijke kerk. Er bestaat dus geen vrijzinnige doop, rooms-katholieke doop of evangelische doop.  Kerken erkennen elkaars doop en  van "overdopen" is geen sprake wanneer je toetreedt tot een ander kerkgenootschap en je als kind of volwassene al gedoopt bent. Het kan zijn dat u een kerk zoekt omdat u gedoopt wilt worden of uw kind wilt laten dopen.

Een kind dat gedoopt wordt is daarmee niet automatisch lid van Vrijzinnigen Nederland.  Het lidmaatschap houdt voor ons een keuze in, die alleen door een volwassene gedaan kan worden. Het kind heeft er recht op die keuze later zelf te maken. De doop is niet alleen een familieaangelegenheid, het is ook een zaak van de vereniging. Deze staat achter de dopeling of de ouders en hun kind en stelt zich mede verantwoordelijk voor zijn of haar toekomst.

Omdat de doop de verbondenheid uitdrukt met de vereniging vinden wij het belangrijk dat de doop plaats vindt in de zondagse dienst, zodat de gemeenschap waarvan de dopeling deel uitmaakt ook aanwezig is. Tevens stellen wij het daarbij op prijs dat één van de ouders lid is/wordt van onze vereniging. Maar het is ook mogelijk om hiervan af te wijken.  Het is ook mogelijk om op een ander moment ons gebouw te reserveren voor een doopplechtigheid. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
 

Huwelijk

Het is mogelijk om onze kerk te reserveren voor een feestelijke plechtigheid, waarin twee mensen elkaar hun trouw beloven. Voor leden van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard worden voor het gebruik van het gebouw geen kosten in rekening gebracht. De kosten van een predikant en een eventuele organist komen wel voor rekening van het bruidspaar. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
 

Uimagesitvaart

Altijd en overal komt, waar het leven kwam, verwacht of onverwacht, als vijand of als vriend, door noodlot of veroorzaakt door mensen, de dood. Ook de inhoud van een uitvaartdienst is een persoonlijke zaak. Het is mogelijk om onze kerk te reserveren voor een uitvaartdienst. Voor leden van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard worden voor het gebruik van het gebouw geen kosten in rekening gebracht. De kosten van een predikant en een eventuele organist komen wel voor rekening van de familie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 
Home Informatie Betrokkenheid Dopen, trouwen en uitvaart.