anbi
Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard is een ANBI organisatier en bij de KvK ingeschreven als

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afgekort NPB

RSIN: 8050.61.447

Beneden Molendijk 35
3262 AA Oud-Beijerland

Doelstelling
Als geloofsgemeenschap is de vereniging geworteld in het vrijzinnig christendom en is zij verwant met het religieus-humanisme.
Zij tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande middelen, in het bijzonder door:
a. het houden van wekelijkse kerkdiensten vanuit het vrijzinnig gedachten goed;
b. het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging;
c. het bevorderen van aaneensluiting van de leden van de afdeling, teneinde te kunnen functioneren als geloofsgemeenschap, hierna te noemen de afdeling:
d. het bevorderen van de instandhouding en de uitbreiding van de afdeling;
e. het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging en vrienden;
f. het bevorderen van het organiseren van culturele activiteiten, zoals lezingen, concerten en/of workshops;
g. het uitgeven van een verenigingsblad;
h. het samenwerken met geestverwante groeperingen;
i. het beheren van een website met informatie over de vereniging;
j. het in stand houden van een bestuur ter ondersteuning van haar taken;
k. vorm te geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en van al wat is.

Bestuur
- D.A. Vermeij, voorzitter
- M. Melis, secretaris
- H.M. Dijkstra, penningmeester
- J. van Rikxoort, bestuurslid
- Y. Mallander, bestuurslid
- J. Fransooijs, bestuurslid

Beloningsbeleid: bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten (m.u.v. voorgeschoten kosten t.b.v. de vereniging)

Het jaarverslag 2016-2017 kunt u hier downloaden.

De staat van baten en lasten kunt u hier  downloaden

Ons beleidsplan (onze ambitie) kunt u hier downloaden