Nieuwste activiteiten

 

Vrijzinnigen Nederland is in 1870 opgericht als Nederlandsche Protestanten Bond, als reactie op de verrechtsing binnen de Hervormde Kerk. De vereniging wilde met jaarlijkse bijeenkomsten mensen binnen en buiten de kerken bij elkaar brengen om religie, cultuur en wetenschap met elkaar te verbinden. In de loop van de jaren bleek er behoefte samen te komen in afdelingen op plaatsen waar vrijzinnigen van allerlei achtergrond zich verenigden om elkaar te ontmoeten in vieringen en lezingen. Dat leidde tot het stichten van vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Op het ogenblik zijn er 45 afdelingen.
Lees meer...
Home